Hoog celgetal


Hoog celgetal of subklinische uierontsteking (mastitis)


Hoog celgetal is jaarrond een essentieel aandachtpunt bij elke lacterende koe. Hoog celgetal is een subklinisch beeld zonder duidelijke symptomen en kan leiden tot het uierontsteking of mastitis. Het celgetal staat voor de hoeveelheid lichaamscellen van de koe, grotendeels ontstekingscellen of witte bloedcellen; daarnaast zijn epitheelcellen aanwezig. 

Door een ontstekingsreactie in de uier of het lichaam worden extra ontstekingscellen aangemaakt die via de melkklier in de melk terecht kunnen komen. 

Een snelle actie van de melkveehouder na de eerste signalen van een verhoogd celgetal is belangrijk. Het kan voorkomen dat ernstiger en meer pijnlijke problemen zich ontwikkelen bij de koe. Dit leidt tot productieverlies en vereist een kostbare uierontsteking/ mastitis behandeling.


Risicofactoren voor hoog celgetal zijn o.a.: 

  • de transitieperiode en met name na afkalven
  • lage weerstand van de koe
  • verandering van voer of tekorten in het voer
  • onvoldoende hygiëne/ huisvesting
  • pens problemen
  • hitte
  • foute afstelling melkrobot/ foute melktechniek
  • leeftijd koe en productieniveau

Bekijk dus alle factoren die van invloed zijn op het celgetal en subklinische uierontsteking. Tijdig handelen loont.

Productieverlies:
Celgetal      Verlies
(per ml melk)   (kg/ koe/ dg)
100.000     0,5
200.000     1,0
300.000     1,5
400.000     2,0
500.000     2,5

Onderzoek wijst uit dat natuurlijke middelen, zoals een goede knoflookbolus, ondersteunend kunnen zijn. De kwaliteit gebruikte stoffen in het product zijn daarbij essentieel.