Leverbot

Leverbot


Leverbot (Fasciola hepatica) is een parasiet en vormt met name een probleem in vrij natte gebieden waar de leverbotslak (Galba truncatula) voorkomt. De slak kan dienen als tussengastheer voor de parasiet. De parasiet doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia. Via inname van het slakje door de koe kan de parasiet via de galgang naar de lever migreren.

Bij runderen is de ziekte vaak sluimerend aanwezig (zonder duidelijke ziekteverschijnselen) maar kan leiden tot een verlaagde melkproductie, een slechte groei (jongvee), een verminderde weerstand (en daardoor andere problemen), een verminderde vruchtbaarheid en te vroeg afkalven. 

Zie onderstaand filmpje van de GD voor meer informatie over levenscyclus van de leverbot parasiet. 


Producten in ontwikkeling. Neem contact op voor informatie.