Nieuws


Nieuws

Op deze pagina vind je nieuws in de media over ontwikkelingen in duurzame diergezondheid en het gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij.  

Meld je aan voor regelmatige berichten over ontwikkelingen in meer duurzaam ondernemen met koeien, over onze bolussen, nieuwe producten en kortingen.


In oktober 2020 start de cursus voor melkveehouders: Werken aan weerstand. Wat kan kruidenrijk grasland en een divers rantsoen betekenen voor jouw melkvee? Weet je welke natuurlijke middelen je als veehouder verantwoord kunt inzetten? Wat zit er in deze middelen? En wat zijn de werkzame stoffen? Deze vragen worden onder andere in de cursus beantwoord. De cursus wordt op twee locaties gegeven. 

Nederlands tijdschrift voor fytotherapie. Nr 2-2020

Vee en Gewas (14-9-2019)

Erna natruurlijk biologisch gezondheidjpg

Extra interview met dierenarts E. Post in Salland Centraal.


In WUR magazine van de Wageningen Universiteit een interview met dierenarts H. Nij Bijvank en dierenarts en WUR onderzoeker en dierenarts dr. M. Groot over "Kruidenkracht voor het vee".  Dr. Groot onderzoekt welke natuurlijke middelen de boer kan inzetten om zijn vee gezond te houden en antibioticagebruik terug te dringen.

WageningenJPG


Nieuwe Oogst 12-01-2019

Dierenarts natuurlijke weerstandjpg

Website van faculteit Diergeneeskunde van UU:

Dierenarts gebruikt vaker natuurlijke middelen. 

UUJPG

Boerderij 02-07-2018

Gerdien dierenarts natuurlijke gezondheidjpg

Turbania (01-2019)

Interview met Biochem Products. Bureau Vetius is exclusief agent van dit bedrijf en ontwikkelt met Biochem de Vetius Toplijn bolussen.

bolussen ketose calcium mineralenjpg