BOLUS BLOG: BELANG VAN ONDERZOEK MET KENNISINSTELLINGEN

BOLUS BLOG: BELANG VAN ONDERZOEK MET KENNISINSTELLINGEN

Bureau Vetius doet veel onderzoek met verschillende kennisinstellingen en verleent stageplekken aan studenten. We vinden het belangrijk dat studenten ervaring opdoen in onderzoeksprojecten die een direct belang met de praktijk hebben. Hier helpen we graag bij en de studenten doen voor ons belangrijk en nuttig onderzoek. 

Wij hebben al veel geprofiteerd van het werk van de studenten. Zo heeft hebben chemie studenten van de Saxion hogeschool in Enschede voor ons uitgezocht welke actieve stoffen aanwezig zijn in enkele natuurlijke extracten en zij hebben gekeken of deze stoffen kunnen gestandaardiseerd kunnen worden. 

Dier- en veehouderijstudenten van de Inholland hogeschool in Delft hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurlijke pijnstillers bij veehouders. Dit gebruikt blijkt laag en dit is jammer. Pijnstilling en verlaging van koorts kunnen namelijk veel betekenen voor dierwelzijn en de productie. Andere studenten van Inholland hebben een gebruikersonderzoek gedaan naar de Vetius bolus met gefermenteerde knoflook. Ruim 80% van de gebruikers is positief over onze bolus. Dit komt overeen met praktijkonderzoek dat is uitgevoerd door VKON (Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland). 

Met Inholland Amsterdam zijn wij aan het onderzoeken wat het effect is op de bacteriegroei verschillende combinaties van natuurlijke stoffen. Met het Amsterdamse biotechbedrijf MRC Holland kijken wij naar de effecten op het microbioom van verschillende voedingsstoffen. MRC Holland ontwikkelt de MLPA techniek, een zeer stabiele moleculair genetische techniek dat uitermate geschikt is voor het kwantificeren van DNA en ook bacterieel DNA. Veranderingen binnen het microbioom kunnen met deze techniek zichtbaar worden gemaakt.

In samenwerking met de Wageningen Universiteit hebben wij binnen een Publiek-Private Samenwerking (PPS) onderzoek gedaan naar natuurlijke anti-worm middelen als alternatief voor anthelmintica. Met VKON zijn succesvolle praktijkproeven gedaan met door ons ontwikkelde bolussen. Bij alle projecten zijn studenten betrokken.

Studenten (dierhouderij, diergeneeskunde, chemie, farmacie of moleculaire biologie) die interesse hebben in de ontwikkeling van innovatieve, natuurlijke producten die de duurzaamheid in de veehouderij verhogen, kunnen altijd contact met ons opnemen. We hebben onderwerpen genoeg!