BOLUS BLOG: ONDERZOEKSPROJECT MET GUCHENG DAIRY CHINA

BOLUS BLOG: ONDERZOEKSPROJECT MET GUCHENG DAIRY CHINA

Op uitnodiging van de heer Jun Guo voorzitter van de Shanxi Gucheng Dairy Group (partner van Imeko Dairy Products b.v. Zwolle) heeft bureau Vetius een samen met Biochem Products een nieuw ontwikkelde transitiebolus getest in de praktijk. De problemen met antibiotica in China zijn enorm waardoor China een stappenplan heeft ontwikkeld om het veterinaire antibioticagebruik terug te dringen. Vanaf 2020 mag geen antibiotica via het voer worden aangeboden in China. Gekozen is voor een toediening via een bolus omdat in Nederland een duidelijke verschuiving naar het gebruik van bolussen te zien is. Een bolus voor de koe is in name in China erg praktisch vanwege de vele personen die op een grote boerderij werkzaam zijn.

De Shanxi Gucheng Dairy Group bezit enige duizenden koeien en heeft een eigen melkfabriek. Het bedrijf kampt met gezondheidsproblemen van de dieren en met een niet-optimale melkkwaliteit. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een soepel doorlopen transitieperiode, het risico op gezondheids- en welzijnsproblemen in de lactatie kleiner maakt. Om deze reden is gekeken naar de transitieperiode om de problemen (met name hoog celgetal en mastitis) te verminderen via de transitiebolus. De bolus bezit diverse actieve stoffen en met name een gepatenteerd knoflook extract.

Onder supervisie van een Nederlandse dierenarts is onderzocht wat het effect is van de nieuwe transitiebolus op het celgetal na het opstarten van de melkproductie.

Het aantal koeien in de test was ongeveer 100 dieren. De looptijd van het onderzoek was circa 9 maanden. De dieren in dit onderzoek zijn gepaard (tweetallen) op basis van leeftijd en moment van afkalven. Van elk tweetal in de studie ontving 

     Dier 1: een transitiebolus (een bolus is een week voor droogzetten toegediend, en een      bolus is een week voor afkalven toegediend (test groep). 

     Dier 2: geen bolus (controle groep).

Gekozen is om het celgetal te kiezen als indicatie voor het effect van de toediening van de transitiebolus. Celgetal A is gemeten voor droogzetten en celgetal B een maand na afkalven. Na afloop van de test is verschil tussen A en B bepaald. 

    Het gemiddelde celgetal in de testgroep daalde met ruim 74% (van 844.000 naar     218.000, p ≤ 0.01). 

    In de controlegroep was een stijging in het celgetal zichtbaar (niet significant).

De omstandigheden in China zijn niet te vergelijken met de Nederlandse omstandigheden maar dit onderzoek toont duidelijk aan dat de transitiebolus ondersteunend kan zijn tijdens de transitieperiode. Niet alleen om mastitis en hoog celgetal te verminderen maar ook het gebruik van antibiotica. Een goed transitiemanagement loont. Ook in China.