BOLUS BLOG: ONTWIKKELING VETIUS BOLUSSEN

BOLUS BLOG: ONTWIKKELING VETIUS BOLUSSEN

ONTWIKKELING VETIUS BOLUSSEN

De populairiteit van bolussen neemt toe. Voor verschillende periodes, tekorten of aandoeningen. Ook dierenartsen raken steeds meer bekend met de voordelen van bolussen, ofwel de rundveeboli ("Rundveeboli nemen werk uit handen"). De bolussen worden vaak en met succes preventief ingegeven.

We vertellen graag hoe onze producten ontwikkeld worden. De ontwikkeling van een nieuwe bolus is een proces van maanden tot jaren. Per bolus of toepassing worden er verschillende eisen aan de bolus gesteld die soms technisch lastig te verwezenlijken zijn. Omdat wij werken met natuurlijke inhoudsstoffen is dit een extra probleem. Elke bolus heeft verschillende eigenschappen zoals: volume, concentratie werkzame stof(fen), hardheid, ‘release-tijd’ (snelheid waarin de bolus ‘oplost’ in de pens). Onder zeer hoge druk worden bolussen geperst. Het persen van de bolussen vindt plaats bij Biochem Products b.v. (GMP+, SecureFeed, SKAL) waarvoor Vetius ook handelsagent is.

Voordat we starten met de ontwikkeling van een nieuwe bolus wordt intensief literatuuronderzoek gedaan naar potentiële actieve stoffen die wetenschappelijk onderzocht zijn. Andere voorwaarde is dat de stoffen GMP+ te verkrijgen en verwerken zijn. We gebruiken altijd gecertificeerde en veilige ingrediënten. In bepaalde gevallen werken we vluchtige, geurende stoffen. Ondanks dat deze stoffen veilig en gecertificeerd zijn, kiezen wij ervoor om in een extern lab te controleren of er mogelijk residu in de melk te vinden is. Met name bij knoflook kan dit een probleem zijn vanwege de aanwezigheid van de zeer sterk geurende allicine. Deze vorm van knoflook gebruiken wij daarom niet. Wij gebruiken alleen gefermenteerde knoflook zonder allicine. Door het fermentatieproces wordt de zwavelverbinding allicine omgezet in een andere zwavelverbinding. Het zijn met name de zwavelverbindingen die knoflook zijn werkzame kracht geven. Wij standaardiseren ons product op de aanwezigheid van een werkzame stof in de gefermenteerde knoflook. Deze geeft geen residu in de melk (getest door het RIKILT instituut voor voedselveiligheid). Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat alleen onze bolussen deze werkzame stof bevatten. 

Voor elke bolus standaardiseren wij actieve stoffen zodat elke nieuwe batch dezelfde kwaliteit heeft. Het standaardiseren is bijvoorbeeld voor kruiden vrijwel onmogelijk. Dit komt omdat kruiden in hun kwaliteit sterk afhankelijk zijn van heel factoren. Om een opsomming te geven van deze factoren: variëteit en genetica van het kruid, locatie van herkomst, klimaat, moment van oogsten, wijzen van verwerken (plukken, drogen enz.), wijze van opslag en transport enz. Kortom het is onmogelijk om, op basis van alleen de kruiden een gestandaardiseerd product te maken. Dit doen wij daarom ook niet. Onze hoofdbestanddelen zijn gestandaardiseerde natuurlijke ingrediënten. Deze kunnen afkomstig zijn van harsen, algen, planten, paddenstoelen etc. Daarnaast gebruiken wij als extra toevoeging kruiden voor sommige bolussen.

Elke toepassing van een product vereist een specifieke combinatie van ingrediënten waardoor een gecombineerd samenstelling meer resultaat geeft in het dier. Maar ook om het risico op resistentievorming te verminderen maken wij gebruik van een 'multi-target' benadering bij onze producten. Resistentievorming is bij gebruik van antibiotica een gezondheidsrisico.

Vervolgens worden de producten in de praktijk getest door externe onderzoeksinstanties zoals Feed Innovation Services (FIS), VKON of door grote melkveebedrijven onder supervisie van een onderzoeker en dierenarts.

Instructiefilm voor ingeven bolus, klik hier.