BOLUS BLOG: UIERHUID, HUIDMICROBIOOM EN MASTITIS.

BOLUS BLOG: UIERHUID, HUIDMICROBIOOM EN MASTITIS.

Problemen met de uier behoren tot de meest voorkomende moeilijkheden in de koegezondheid. Een verstoorde uiergezondheid resulteert bijvoorbeeld in hoog celgetal of zelfs in mastitis. Dit is negatief voor het dierwelzijn, de melkkwaliteit alsmede voor het economisch rendement. Dit kan grotendeels worden voorkomen door een goed management en gerichte risicobeperking. Vanuit de conditie en de weerstand van de koe kunnen een groot deel van de uierproblemen worden voorkomen. Werken aan de weerstand is erg belangrijk. Dit kan met name via een goed voermanagement, hygiëne en stress-reductie.

Indien er desondanks problemen met de uier de kop opsteken moet er snel worden ingegrepen. Afhankelijk van de ernst van de problemen moet al dan niet een dierenarts worden ingeschakeld. De melkveehouder kan zelf ook handelen door de koe supplementen toe te dienen die een positieve werking op de weerstand kunnen hebben zoals bolussen met selenium/ seleen of met goede, stabiele knoflook. Vanuit het lichaam kunnen dan eventuele ziektekiemen die uierproblemen kunnen veroorzaken worden aangepakt.

Het is ook mogelijk om daarnaast meer lokaal te werken en de uier direct te verzorgen. In deze blog bespreken we specifiek de uierhuid en met name de microben (bacteriën, gisten, schimmels) op de huid die het microbioom van de huid vormen.  

Microbioom, microben, en huidflora zijn misschien nog niet heel bekende termen, maar ze spelen een grote rol in de uiergezondheid. Ondanks dat ze onzichtbaar zijn voor het blote oog, mogen ze niet over het hoofd worden gezien want ze helpen bij het behoud van een gezonde huid en uier.

Net zoals in de pens en darmen, bevat de uierhuid een gemeenschap van miljoenen micro-organismen, ook wel bekend als huidflora. De huidflora vormt het microbioom van de uierhuid. Het is een onmisbaar ecosysteem dat op de huid leeft dat helpt om de uierhuid gezond te houden. Verstoring van de het ecosysteem op de uierhuid kan resulteren in hoog celgetal en mastitis (1). Indien ziekmakende of pathogene bacteriën de overhand krijgen en de uier kunnen indringen kunnen er ontstekingen ontstaan.

Het microbioom van de uierhuid wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals, genetica, omgeving/ hygiëne, voeding.

Waarom is het uierhuidmicrobioom belangrijk?

Het microbioom beschermt de uierhuid tegen pathogene organismen en reguleert de pH-waarde en elasticiteit van de huid. Daarmee is het microbioom een belangrijke factor voor de natuurlijke bescherming van de uierhuid. Het microbioom produceert ook voedingsstoffen en essentiële huid lipiden. Onderzoek heeft aangetoond dat er verschil zit tussen het microbioom en huidtypen. Een meer droge of ruwe uierhuid is gevoeliger voor kleine scheurtjes waar pathogene bacteriën naar binnen kunnen dringen. Het microbioom levert een belangrijke bijdrage aan factoren voor een gezonde, elastische huid.

Wat gebeurt er als het uiermicrobioom uit balans is?

Een evenwichtig, divers microbioom ondersteunt veel processen die voor de uierhuid noodzakelijk zijn om gezond te blijven. Wanneer het microbioom uit balans is, zal er misschien geen direct verschil te zien zijn. Maar het microbioom zal minder efficiënt functioneren, waardoor het minder ondersteuning geeft aan de huid. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat er een duidelijke link zit tussen onevenwichtig microbioom en tal van huidirritaties.

Hoe kan een olie helpen te zorgen voor het microbioom van de uierhuid?

Een regelmatige milde reiniging voor de uier is belangrijk, zoals routinematig rond het melken zou moeten gebeuren. Ook een speendip kan helpen om het binnendringen van pathogene microben te verminderen.

De huid van de speenuiteinden vormt het eerste contactpunt met mastitispathogenen voor de inwendige uier en dit biedt een kans voor een zogenaamde “microbieel gemedieerde weerstand” tegen infecties. Dat wil zeggen dat bij aanwezigheid van goede bacteriën (=niet ziekmakende bacteriën) er minder kans is voor ziekmakende bacteriën.

Vooralsnog is wetenschappelijk nog niet heel veel bekend over de microbiële gemeenschap op de huid van het speenuiteinde en de interactie met de microbiële gemeenschap in de uiermelk. Uit analyses blijkt echter dat er verschil is tussen de typen bacterieculturen van de geïnfecteerde en niet geïnfecteerde melk(klier). Ook is er variatie tussen microbenculturen op de huid en in de melk(klier). Onderzoek wijst verder uit dat de uierhuid relatief veel pathogene microben kan hebben zoals Staphylococcus spp. bacteriën en Debaryomyces spp. schimmels.  Niet pathogene microben die gevonden kunnen worden zijn o.a.  SMB53 (Clostridiaceae) en Penicillium spp. schimmels. Een disbalans in het gezonde microbioom van de uier kan leiden tot mastitis.

Disbalans van het uiermicrobioom kan ook een verstoring opleveren van de lipiden waardoor pathogene microben de uierhuid binnen dringen hetgeen vervolgens hoog celgetal (pre-klinische mastitis) of mastitis kan veroorzaken. Dit wijst erop dat een verzorgingsmiddel voor op de uier een negatief effect moet hebben voor aanwezige pathogene bacteriën én verstoringen in lipiden moet kunnen herstellen. De samenstelling van de olie is daarom erg belangrijk. Daarnaast is een pijnstillend effect wenselijk bij mastitis gevallen.

Een gezond microbioom speelt een grote rol bij het helpen onderhouden van een gezonde huid en huidbescherming en daarbij bij voorkoming en behandeling van uierproblemen. Vetius Biotechnology ontwikkelt uierverzorging die ondersteunend zijn voor het uiermicrobioom.

 

1)-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6855453/