BOLUS BLOG: VETIUS & DUURZAME INNOVATIES

BOLUS BLOG: VETIUS & DUURZAME INNOVATIES

VETIUS & DUURZAME INNOVATIES

Al geruime tijd staat de Nederlandse melkveehouderij voor grote uitdagingen: beperkende maatregelen zoals melkquotum, fosfaatrechten, CO2 en stikstofexcretie, antibioticabeperking, verduurzaming gezondheid, weidegang, dierwelzijn, kringloop enz. Het is heel erg veel voor de veehouder om al deze veranderingen bij te houden en te kunnen implementeren.

Ondanks deze uitdagingen nemen de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelketen een leidende positie in op het gebied van innovatie. Bureau Vetius specialiseert zich in het innovatief verduurzamen van de gezondheid van het koppel. Voor ons betekent dit: meer preventief handelen, veel aandacht voor dierwelzijn  en een vermindering van het gebruik van antibiotica en andere medicatie die een risico op resistentie geven. Meer gebruik maken van natuurlijke middelen en meer kijken naar de koe. Een goede conditie en weerstand van de koe, kan al heel veel problemen voorkomen. Met gerichte compacte aanvullende diervoeders is hieraan te werken. Het ingeven van een bolus is erg eenvoudig, geeft zekerheid en de investering verdient zich al snel terug.